Progressió per crestes

PRESENTACIÓ:
Es tracta de progressar pel fil d’una muntanya o unió d’elles ja sigui caminant, grimpant o bé utilitzant tècniques d’alpinisme. No es tracta, de caminar per una cresta. Aquesta activitat requereix: coneixements d’alta muntanya i tècniques d’alpinisme i escalada, tenir una bona condició física - psíquica i no patir vertigen.
 
OBJECTIUS:
-  Dominar els aspectes tècnics, tàctics i estratègies a l’hora d’afrontar una cresta.
-  Aconseguir autonomia a l’hora de fer una cresta.
-  Aplicar tots els aspectes de seguretat propis d’aquest tipus d’activitat.
-  Conèixer les característiques del material i l’ús correcte d’aquest.
-  Valorar correctament el perill existent en la realització d’una cresta.
-  Gaudir a l’hora de fer aquesta activitat.
 
MATERIAL OBLIGATORI:
Per la 1a sortida pràctica: equip d’escalada (peus de gat, casc, arnés, davallador - assegurador, 4 mosquetons de seguretat, 2m de cordino de 7mm de diàmetre, un parell de cintes de baga plana de 1’5/2m aprox.).
Per la 2a sortida pràctica: equip d’alta muntanya i escalada (botes Trekking i equip per Alta Muntanya, casc, arnés, davallador-assegurador, 4 mosquetons de seguretat, 2m de cordino de 7mm de diàmetre, un parell de cintes de baga plana de 1’5/2m aprox.).
 
 
NORMES DEL CURS:
-  Places: mínim 8 alumnes, màxim 12.
-   Caldrà tenir el carnet federatiu de la FEEC de l’any 2018, tipus C o superior, o tramitar un carnet temporal pels dies del curs (5€ per dia, aprox.).
-   Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor/a.
- El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li doni per part del professorat.
-  La Direcció del curs tindrà la possibilitat de variar el programa previst per causes de força major (condicions climatològiques, etc.)
-   L’equip docent es reserva el dret d’excloure a qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat, no respectar les indicacions dels monitors i/o no tenir uns mínims d’educació i respecte envers la resta de companys, monitors i el medi ambient.
-   Els viatges, àpats, lloguer de material i les pernoctacions van a càrrec dels cursetistes.
 
RÀTIO INSTRUCTOR/ALUME: Un instructor per cada quatre alumnes.
 
PROGRAMA: JUNY
Dimecres, 14          Presentació i sessió teòrica.
Dissabte, 16           Sortida pràctica: Lloc a determinar.
Diumenge, 17        Sortida pràctica: Lloc a determinar.
La presentació i la sessió teòrica tindran lloc a les 20h a la seu de l’entitat.
 
DIRECTOR: Joan Agüera.
Tots els instructors són membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya-ECAM.
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ: Subvencionat per la FEEC
65 € per alumne amb el carnet federatiu anual de la FEEC vigent i adient a l’especialitat.
75 € alumnes sense carnet federatiu anual de la FEEC (a aquest import s’ha d’afegir el del carnet temporal).
 
Subvenció “Dona i Esport”: es retornarà aproximadament el 20% de la inscripció a aquelles dones amb carnet federatiu anual FEEC i que omplin correctament la documentació.
 
INSCRIPCIONS
Període d’inscripcions: Fins el 13 de juny.
També us podeu inscriure personalment a la secretaria de l’entitat on caldrà fer el pagament amb efectiu o targeta per formalitzar la inscripció.
Les places s’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció/pagament.

INSCRIPCIONS