Posició:
Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses
Adreça:
C/ Jussà, 4 Apartat de Correus 72
Sant Joan de les Abadesses
Girona
17860
(opcional)